Out of Stock

Ester Sabik – Mandarin, 50×40 cm

385

rámované

Nie je na sklade

Kategórie: , Značka: Umelec:

Popis

Ester Sabik

vyštudovala fotografiu na VŠVU a okrem analógovej fotografie tvorcom jej obrazov, časť ktorých tu prezentujeme, je príroda celkom doslovne. Ester túto časť svojej tvorby v autorskej technike volá TO-grafia. Nie je to maľba ani fotografia… z oboch je v nej niečo. Podkladom je svetlo citlivý papier a maľuje častokrát to, čo Ester nedoje, keďže je vegánka, tak to býva ovocie alebo zelenina. Ester je elementom, ktorý rozhoduje o čase a kompozícii.

V roku 2020 bola jej tvorba zahrntá do Holandskej knižnej publikácie Fresh Eyes o 100 vychádzajúcich fotografických talentoch Európy. Svoju tvorbu vystavovala na mnohých kolektívnych i samostatných projektoch na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, Francúzsku, Taliansku i v Holandsku.V roku 2017 získala ocenenie v sútaži Slovak Press Photo za sériu Metamorphosis of Beauty.

Som zberateľom času. Prostredníctvom analógovej fotografie zbieram čas svetelný a prostredníctvom drobných prírodných objektov, ako sú mušle, kameňe, kosti, či úlomky stromov, zbieram čas fyzický, časpračas. Vytváram živé obrazy tvorené plesnejúcou organickou hmotou, tie vo svojej absolútnej podstate odkazujú na oduševnelosť prírody, na prirodzený nekončiaci kolobeh — životsmrť—život. V posledných rokoch sa pre mňa stáva dôležitým vyjadrovacím prostriedkom gesto, vychádzajúce zo silného vnútorného impulzu, tvoriť telesne a zároveň elementárne. Vo svojej umeleckej praxi sa ponáram do hlbinnej skúsenosti kolektívneho nevedomia. Môj pohľad na svet je skôr magického charakteru. V tvorbe často dávam priestor na nový život veciam, ktoré už svoju hlavnú funkciu naplnili, tak isto ako vidím krásu i tam kde by sme ju primárne nehľadali. Svoju úlohu ako umelca pocitujem práve v šírení citlivosti voči prírode okolo nás i v nás. Mojou prácou sa snažím rozšíriť povedomie o komplexnosti sveta, o jemných mechanizmochviacvrstvových vzťahov, o tom ako je všetko so všetkým prepojené a postoupne transformujúce.Uvedomujem si, že to čo kreujem, kreuje mňa a tak sa tento vzťah tvorivého procesu nachádza v rozpínajúcom sa kruhu, ten nieje len mojim osobným kruhom tvoriacim seba sa – je to kruh tvorený kolektívnou skúsenosťou – ktorý zároveň kolektívnu skúsenosť tvorí.”

Ďalšie informácie

Rozmery 50 × 37 cm
Technika

fine ar print, kappa doska

Veľkosť

malé