DOT. Contemporary Art Gallery

Galéria DOT. pôsobí na umeleckej scéne od roku 2015. Galériu založila kurátorka a estetička Zuzana Danková, ktorá má 10 ročné skúsenosti na trhu s umením, mnoho transakcií a zanietenie pre umenie. Galériu tvorí tím profesionálov z oblasti kultúry, umenia a predaja. Galéria sa systematicky od doby vzniku venuje vystavovaniu a prezentácii súčasného slovenského umenia, vyhľadávaniu a podpore talentov mladej výtvarnej generácie, organizovaniu kultúrnych eventov, poskytovaniu predaja a prenájmu hodnotných umeleckých diel a odbornému poradenstvu v oblasti investovania do umenia. 

Tím DOT.

Zuzana Danková

riaditeľka galérie, kurátorka

V roku 2014 ukončila štúdium Estetiky na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave pod vedením prof. Petra Michaloviča. Počas štúdia od roku 2011 pracovala ako manažérka v River Gallery (River Park), súbežne viedla privátnu galériu J&T banky. Galériu DOT. založila v roku 2015 a so všetkou energiou ju vedie a stará sa o ňu. Manažuje, organizuje, vybavuje nepríjemnosti na ministerstvách byrokracie, vymýšľa, čo robiť a ako to robiť najlepšie ako sa len dá. Má bohaté skúsenosti s umeleckým manažmentom, dôverne pozná úskalia trhu s umením, ako kurátorka pripravila viacero výstav a textov o súčasných slovenských umelcoch. Tvorí výstavný program galérie a čo je dôležité, na súčasné umenie sa díva nie len očami, ale aj rozumom a srdcom. 
V roku 2017 založila spolu s Roman Fecik Gallery Art Books Coffee, kde sa stará o dramaturgiu a sprievodný program.

Gabriela Grossmannová

galerista, asistentka riaditeľky

V rokoch 2009 – 2014 študovala na katedre Estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Už počas štúdia sa zameriavala predovšetkým na výtvarné umenie a svoje štúdium ukončila prácou o významnom českom kubistickom maliarovi Emilovi Fillovi.
V DOT. pracuje takmer od jeho založenia, s dvojročnou prestávkou kedy pracovala pre občianske združenie Galéria Mladých.

Sandra Ružić

galerista

V roku 2018 ukončila štúdium maľby na Akadémii umení v Novom Sade (Srbsko). Následne sa zapísala na Magisterské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, ktoré ukončila v roku 2020 prácou Somewhere else / Niekde inde, za ktorú získala Cenu rektorky. V rámci štúdia absolvovala zahraničnú stáž na Kráľovskej Akadémii umení v Haagu (Holandsko). Venuje sa maľbe, kresbe, performativnemu umeniu a teoretickému výskumu.
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top