Dušana Vrbovská – Premeny živej hmoty, 140 x 180 cm

Zadajte svoju e mailovú adresu pre získanie ceny

Váš e-mail bude použitý v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia

Popis

Dušana Vrbovská

Od roku 2013 študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici- najskôr pôsobila v ateliéri klasických maliarskych disciplín profesora Ľ. Hološku, akad.mal., v rokoch 2018 – 2019 študovala v Otvorenom ateliéri maľby R. Podobu, kde ukončila štúdium. V roku 2016 absolvovala študijný pobyt v ateliéri maľby Západočeskej univerzity v Plzni na Fakulte uměnídesignu L. Sutnara. V roku 2018 bola finalistkou VÚB Maľby roka.

Cyklus malieb je utváraný na základe vzťahu k realite pričom vychádza primárne z potreby pozorovať a skúmať okolitý svet.  Tematicky sa dotýka prírody, jej cyklov, premien, zrodu a zániku, krehkosti a zároveň sily bytia (nielen prírody, ale aj nášho vlastného). Nikdy sa nedá povedať, že by niečo bolo živé alebo mŕtve, je to nekonečný kolobeh rodenia, umierania a hnitia, ktorý môžeme vidieť všade okolo nás. Lístie opadne, schne a zhnije, drevo zotlie, no v tomto všetkom sú zároveň prítomné zárodky života. Striedanie ročných období, kedy po zime opäť prichádza jar chápem ako metaforu procesov, ktorými prechádzame my sami.

Ako dlho rastie strom, a ako dlho žije človek? Oproti prírode sme tu len na chvíľu. Jej presah často pociťujem už len pri pokusoch o maliarske zobrazenie. Nejde o technickú zručnosť ani otázku verného napodobňovania  reality, skôr o pocit, že je to niečo ďaleko presahujúce ľudské bytie a snaženie.  Môžem ju  iba vnímať a cítiť z hľadiska nášho ľudského bytia a pokúsiť sa k nej priblížiť práve procesom maľovania. Mojim cieľom je maľbami udeliť pozornosť tomu, čo nás obklopuje, môže sa zdať na prvý pohľad všedné a čo tak často prehliadame. Nasmerovať pozornosť tam, kde väčšinou chýba.

Zaoberám sa maliarskym výskumom zvolenej problematiky, prírodné motívy zaznamenávam v rôznych obmenách  v celku, detaile, od konkrétneho až po abstraktné. Rovnako dôležité je pre mňa aj skúmanie a prehodnocovanie vlastných maliarskych možností a limitov. Zaujíma ma najmä hranica medzi uplatňovaním realistického zobrazovania, hľadaním miery voľnosti v maľbe a vlastného autentického prejavu.”

Ďalšie informácie

Rozmery 140 × 180 cm
Technika

olej na plátne

Veľkosť

veľké