Dávid Baffi – 60 x 80 cm

Zadajte svoju e mailovú adresu pre získanie ceny

Váš e-mail bude použitý v súlade s našimi pravidlami ochrany súkromia

Kategórie: , Značka: Umelec:

Popis

David Baffi (*1980)

je jednou z najvýraznejších osobností súčasnej slovenskej maľby. Patrí k predstaviteľom skupiny tzv. csudaiovcov, ktorí spoluvytvárali podobu slovenského umenia po roku 2000. Viacerí absolventi štúdia v IV. ateliéri maľby prof. Ivana Csudaia na VŠVU z rokov 2005 – 2009 sú už dnes považovaní za “klasikov súčasnej mladej maľby, ktorých tvorba spoluformuje aktuálne trendy a indikuje ďaľšie smerovanie umeleckého diania.

Baffi vo svojom umeleckom programe neustále hľadá vlastnú definíciu hraníc abstrakcie, v rámci ktorej sú preňho východiskovými štruktúry hmoty, vlastnosti farieb a modelovacie schopnosti svetla prenášané do vizuálneho jazyka maľby. Každé zviditeľnené gesto jeho tvorivého procesu tlmočí výsledok racionálnej maliarskej analýzy. Formálne kvality obrazov odkazujú k modernistickej tradícii gestickej maľby – k spontánnemu a ráciom neriadenému maliarskemu prejavu. Pri bližšom preskúmaní však odhaľujú svoj zásadný rozmer – premyslené komponovanie farieb a tvarov a odsledovateľné stopy interakcií hmoty v čase a priestore, pripomínajúce až animačné fázovanie pohybu. Jeho kompozície sa dajú nazvať “choreografiami” ťahov štetca, pohybov, ktoré vedú k silnému vizuálnemu efektu prelínania a prerastania rovín a tvarov v priestore (väčšinou) veľkorozmerného plátna. Každý z Baffiho obrazov má svoj pôvod v konkrétnom vizuálnom zážitku, ktorý je následne modifikovaný prostredníctvom počítačovej grafiky a (alebo) upravený autorským zásahom pri prenášaní na plátno. Predloha sa analyticky rozpadáva do fragmentov, roviny sa prekrývajú a znovu spájajú v nových útvaroch. Autor v rámci malieb divákovi poskytuje malé náznaky, body cielene priťahujúce pohľad, ktoré sám nazýva “šperkami”. Prostredníctvom nich umožňuje divákovým očiam zachytiť pôvodný tvar a rozvinúť ho vo vlastnej imaginácii.
(Diana Klepoch Majdáková)

Ďalšie informácie

Rozmery 60 × 80 cm
Veľkosť

stredné