Kristína Rambousek – 77×56 cm

550

100% bavlnený papier, 640g/m2
prírodné pigmenty: uhlík, žalude, vtáčí zob, čučoriedka, železo

Popis

Kristína Rambousek

V roku 2020 ukončila prvý stupeň štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v ateliéri klasických maliarskych disciplín u prof. Ľudovíta Hološku, akad. mal. V roku 2021 bola finalistkou maľby roka. V roku 2022 ukončila druhý stupeň štúdia na Akadémii umení, v ateliéri STARTUP u doc. Mgr. art. Jána Triašku, ArtD.

Zaoberám sa vzťahom medzi prírodnou krajinou a ľudskou podstatou. Zameriavam sa na duševnú potrebu prírodnej divokosti a prirodzenosti človeka všeobecne, ale najmä seba samej. Reflektujem vnemy a pocity nadobudnuté v krajine, ktoré sú uchovávané v myšlienkach a následne sa k nim vraciam ako k imaginatívnym krajinám, samostatným svetom, ktorých vizuálna forma pramení z môjho vnútra.
Prostredníctvom maľby sa tak snažím preskúmať vlastnú identitu cez vnímané okolie, ale najmä cez rodinnú tradíciu bylinárstva zdedeného a dedičného.

Prírodnú podstatu do kontextov svojich malieb vkladám prostredníctvom maliarskeho média prírodného tušu. Ide o zdĺhavý proces od samotného pobytu v prírode, za účelom hľadania inšpirácie a potrebného materiálu pre následné spracovanie prírodnín do osobitej škály tušov, až po samotný akt maľby. Prírodný pôvod a takisto celkový proces tvorby ovplyvňuje moje zaobchádzanie s tušom a umocňuje tak hlbšie a úprimnejšie prežitie procesu maľby, ktorá sa odohráva v čisto spontánnej a meditatívnej rovine.

Pomocou prírodného tušu, vnášam do malieb rôzne efekty a štruktúry, ktorých neustále sa meniaci charakter zabezpečuje organicky pôsobiaci vizuál malieb.
Abstraktné mikrosvety, či imaginatívne krajiny, ktoré inšpirované prírodným prostredím, korigujem náhodnou škvrnou.
Okrem abstraktných štruktúr, do svojich malieb situujem voľné, anatomicky nepresné ženské torzo ako symboliku ženskej genealógie. Médium prírodného tušu a alchymisticky pôsobiaci proces jeho prípravy mi umožnili pozrieť sa do vlastného vnútra a zistiť, prečo je pre mňa tak dôležité pracovať výlučne s týmto médiom.
Rituálny charakter malieb počnúc zberom rastlín, následnou prípravou prírodného tušu až po samotnú maľbu odkazuje na rodinnú tradíciu bylinárstva a liečiteľstva v ženskej línii rodiny, ktorú som podvedome a neskôr vedome začala vnášať do malieb.

 

Ďalšie informácie

Rozmery 77 × 56 cm
Technika

prírodný tuš na akvarelovom papieri

Veľkosť

stredné