Kristína Záhorová – 77×56 cm

550

100% bavlnený papier, 640g/m2
prírodné pigmenty: uhlík, žalude, vtáčí zob, čučoriedka, železo

Kristína Záhorová

V roku 2020 ukončila prvý stupeň štúdia na Akadémii umení v Banskej Bystrici, v Ateliéri klasických maliarskych disciplín u prof. Ľudovíta Hološku, akad. mal. V súčasnosti na Akadémii umení pokračuje v druhom stupni štúdia v programe voľné výtvarné umenie. V roku 2019 sa zúčastnila študijného pobytu na Univerzite Miguela Hernándeza v Španielsku.

„Vo svojej tvorbe sa zaoberám vzťahom medzi prírodnou krajinou a ľudskou podstatou. Zameriavam sa na duševnú potrebu prírodnej divokosti a prirodzenosti človeka všeobecne, ale najmä seba samej. Reflektujem vnemy a pocity nadobudnuté v krajine, ktoré sú uchovávané v myšlienkach a následne sa k nim vraciam ako k imaginatívnym krajinám, samostatným svetom, ktorých vizuálna forma pramení z môjho vnútra.

Prírodnú podstatu do kontextov svojich malieb vkladám prostredníctvom maliarskeho média prírodného tušu. Ide o zdĺhavý proces od samotného pobytu v prírode, za účelom hľadania inšpirácie a potrebného materiálu pre následné spracovanie prírodnín do osobitej škály tušov, až po samotný akt maľby. Prírodný pôvod a takisto celkový proces tvorby ovplyvňuje moje zaobchádzanie s tušom a umocňuje tak hlbšie a úprimnejšie prežitie procesu maľby, ktorá sa odohráva v čisto spontánnej a meditatívnej rovine.

Pomocou prírodného tušu, vnášam do malieb rôzne efekty a štruktúry, ktorých neustále sa meniaci charakter zabezpečuje organicky pôsobiaci vizuál malieb. Abstraktné mikrosvety, či imaginatívne krajiny, ktoré sú inšpirované prírodným prostredím, korigujem náhodnou škvrnou. Okrem abstraktných štruktúr, do svojich malieb situujem čiastočne aj seba a to pomocou voľného, anatomicky nepresného zobrazenia ženského torza.

Herbár je predurčený k zaznamenávaniu informácií a poznatkov o liečivých druhoch rastlín. Herbár imaginácií uchováva vnemy, myšlienky a predstavy, nazbierané v krajine. Tie sú však podrobené určitému odstupu, ktorý je potrebný pre vytvorenie nadhľadu kontempláciou nad prežitými vnemami a následným ukladaním myšlienok do herbára imaginácií.

K miestam v prírode, ktoré sú mi blízke, sa myšlienkami neustále vraciam ako k imaginatívnym krajinám, tie vnímam ako nekonečný mikrokozmos plný žiarivých farieb. Do jednotlivých malieb vkladám svoje myšlienky, ktoré sú inšpirované aj tými najmenšími detailmi z prírodného prostredia. Názvy konkrétnych malieb súvisia s použitými prírodnými materiálmi pri príprave tušov: Pŕhľava a Avokádo, Vtáčí zob I., Fialka voňavá, Hyacint a Fialka.

Za stratu prírody z vnútra každého z nás môže vývin ega. Keď sme ešte deťmi, naše okolie vnímame cez optiku, ktorá sa postupom času stráca vplyvom dospievania. Úprimné vyjadrenie dieťaťa či duševne chorého chápe výtvarný prejav na základe jeho procesu, nie výsledku. Tento úprimný a čistý proces sa snažím počas maľby prežiť a dať tak priestor čo najspontánnejšiemu výtvarnému prejavu.”

Rozmery 77 × 56 cm
Rok výroby

2021

Technika

prírodný tuš na akvarelovom papieri

Veľkosť

stredné

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top