Domov

súčasné slovenské umenie

BUĎTE S NAMI V OBRAZE

Od roku 2016 platforma Artbase.sk ponúka kvalitné diela súčasných umelcov mladej a strednej generácie s potenciálom rozvoja do budúcnosti. Predaj je garantovaný DOT. Contemporary Art Gallery pôsobiacou na trhu od roku 2015.

aktuálna výstava

Lucia Oleňová / DUNAJSKÉ KORENE

Maliarka Lucia Oleňová sa dlhodobo venuje téme krajiny, pričom je veľkou pozorovateľkou jej štruktúry, zloženia a komplexnosti. Krajinu interpretuje pomocou prežívania na vlastnej koži, preto je pre ňu nesmierne dôležitá interakcia s konkrétnym miestom a jeho pozorovanie v čase – jednak v krátkom časovom úseku pri tvorbe plenérovej akvarelovej maľby či skice, počas ktorej sleduje drobné atmosférické a svetelné zmeny v prostredí, ale i v dlhodobom kontexte charakteru krajiny a jej zmien, ktoré sa dejú postupne a nebadane ako je miznutie vody v krajine.

Trvanie výstavy: 10.3. – 9.4. 2023

 

Mladé umenie

V tejto sekcii nájdete kvalitné diela od mladých absolventov umeleckých odborov.

Etablovaní umelci

Výber diel generácie umelcov pôsobiacich na výtvarnej scéne o roku 2000.
Dot. contemporary

Galéria súčasného umenia

Galéria sa systematicky od doby vzniku venuje vystavovaniu a prezentácii súčasného slovenského umenia, vyhľadávaniu a podpore talentov mladej výtvarnej generácie, organizovaniu kultúrnych eventov, poskytovaniu predaja a prenájmu hodnotných umeleckých diel a odbornému poradenstvu v oblasti investovania do umenia. 

najnovšie pridané diela
realizácie a spokojní klienti

Prihláste sa na pravidelný týždenný odber noviniek z portálu artbase.sk a galérie DOT. (informácie o nových dielach, aktuálnych podujatiach a iné)