July Haluzová / Pro jedno slunce kvítí neroste

Vďaka vzácnej autorkinej vlastnosti, ktorá spočíva v nenútenom a autentickom spracovávaní námetov, dokáže dielami prehovoriť k širokému spektru divákov aj v dielach, ktoré sa od povestného obrazu odlišujú. Jej osobná pozitivita, životná energia a kladný prístup k životu sa odráža vo všetkých doterajších dielach a nechýba ani v aktuálnej sérii.Na aktuálnej výstave Júlia pracuje v žánri zátišia. Momentálne sa táto téma v pozornosti súčasných maliarov objavuje len zriedka, hoci tento žáner zohrával významnú úlohu v spoločnosti už od 17. storočia. Tým, že reflektuje krásu a symboliku bežných predmetov, nás pozýva zastaviť sa a oceniť často prehliadané detaily každodenného života. Tieto banálne predmety sú pre autorku stelesnením osobných prvkov a stretávala sa s nimi obzvlášť intenzívne počas covidového lockdownu, či už sprostredkovane cez média, internet alebo osobne. Zámerom bolo priblíženie predmetov v novom svetle a ich vizuálne oprostenie od ich zaužívanej funkcie.
 
Trvanie výstavy: 14.4. – 21.5.2023
DOT. Contemporary / Jurkovičova tepláreň, Bottová 1 / Bratislava