Simona Folková – bez názvu, 100 x 70 cm

550

Popis

Simona Folková (*1997)

Autorka v roku 2022 ukončila štúdium na Technickej univerzite v Košiciach, na Fakulte umení, Katedra voľných výtvarných umení a intermédií – Ateliér súčasného obrazu,doc. Adam Szentpétery akad. mal., a doc. Mgr. art. Oto Hudec, ArtD.
Vytvorené obrazy sú procesom vrstvenia. Motívom obrazov je svetlo a tieň, ich vzájomný pohyb a ich zachytenie v priestore.
Svetlo, tieň a línia, predstavujú hmoty a prúdy plné emócií, z prostredia, z ktorého pochádzajú výrazne vysielajú energiu smerom k premene. Tieto premeny sa konajú v zmysle určiteľnej fenomenologickej selekcie prvotného impulzu. Obrazy nie sú o znázornení určitého zážitku, ale skôr o zachytení pohľadu cez intuitívne pracovanie s líniami až po prácu s materiálom.
Tieto geometrické formy môžu pôsobiť melancholicky a môžu byť chápané ako istý druh úniku do ich vlastného sveta. Jednotlivé materiály vedia niekedy vypovedať oveľa viac ako farba, prípadne ich vzájomná kombinácia ktorá sa navzájom obohacuje.
Maľba sa začína istým spôsobom expandovať a naberať objem, pri ktorom nevieme veľmi identifikovať, či sa jedná ešte o plošnú maľbu alebo o objekt. Samotným vrstvením rámov na seba vznikajú priestorové boxy, ktoré umožňujú plán obrazu prekrývať, zakrývať, vrstviť, vyrezávať, a odhaľovať nové a nové štruktúry.”

Ďalšie informácie

Rozmery 100 × 70 cm
Rok výroby

2021/2022

Veľkosť

stredné