Alena Adamíková – After Franc Marc II., 40×40 cm

660

Alena Adamíková (1972)

sa systematicky venuje vlastnej redefinícii žánru maliarskeho portrétu. Téma, ktorá bola pre maľbu istú dobu zdanlivo vyčerpaná či okrajová, sa pre maliarku stala centrálnou oblasťou záujmu. Hľadá a nachádza v nej neustále nové vrstvy, ktoré ako hĺbavý typ umelca spracováva v cykloch podrobeným sústredenej pozornosti. Súčasný charakter Adamíkovej portrétov nie je daný iba používaním nových technológií v prípravných fázach maľby, či formálnymi prvkami narúšajúcimi tradičnú funkciu portrétu ako dokumentácie podoby človeka. Význam jej portrétov sa dokonca nedá odbyť ani zjednodušeným interpretačným rámcom psychologického ponoru do vnútornej krajiny portrétovaného, ktorú nakoniec od portrétu prirodzene očakávame už od čias renesančných majstrov. Autorka hľadá nové možnosti, ako tieto dve hlavné kvality maliarskeho portrétu vyťažiť aj z minimalizovaných štylizácií – ak portrétovaný spí, ponára sa pod hladinu, klopí zrak, či je od diváka celkom odvrátený. Dômyselne balansuje na hranici, kde obraz ľudskej tváre nestráca svoje esenciálne poslanie komunikovať a „spájať vnútorný svet s vonkajším“, no vďaka neustálej inovácii a nastoľovaniu umeleckých otázok, neskĺzava ani k sentimentálnym či gýčovým polohám, ku ktorým môže žáner maliarskeho portrétu ochudobnený o aktuálnu tému zvádzať.

Diana Majdáková

Rozmery 40 × 40 cm
Technika

akryl na plátne

Veľkosť

malé

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
Scroll to Top